Browsing: مطالب کوتاه

940717_hobare-sarbishe-1

هوبره با نام علمی Houbara Bustard یکی از پرندگان ارزشمند و در معرض انقراض است که به عنوان گونه‌ای حمایت شده مورد…