آرشیو دسته‌بندی: اخبار

حرف زدن انسان‌ها با گیاهان تاثیر مثبتی در رشد آنها دارد اما دانشمندان سیستمی را به وجود آورده‌اند که قادر است نشانه‌های ارتباطی ناقد گیاهان را درک کند و بدین وسیله کشاورز را از وضعیت سلامت گیاه آگاه کند.

 

زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد.موشهای صحرایی چنان سریع تكثیر می‌شوند كه در…

بسیاری از حیوانات که ما فکر می کنیم مانند انسان می شنوند در واقع ناشنوا هستند. مثلا مارها دستگاه شنوایی ندارند. ممکن است آگاهی از این مطلب برای شما تازگی داشته باشد چون شاید تا به حال داستان هایی از افسون کنندگان مارها خوانده باشید که در شهرهای هندوستان به نمایش می پردازند.