اخبار

بحران آب در اصفهان

استاندار اصفهان از وجود بحران آب در اين استان خبر داد و مسئولان دستگاه هاي ذيربط را به برنامه ريزي دقيق براي گذر از آن توصيه كرد. به گزارش ايرنا، بختياري در اولين جلسه شوراي اداري اين استان تاكيد كرد كه حل بحران آب را نبايد به عهده يك يا چند دستگاه خاص نهاد. وي گفت: مسئولان استان تجربه هاي مفيدي از بحران هاي آبي در سال هاي گذشته دارند، اين تجربه ها بايد كارشناسي شود و در مدت زمان بسيار كوتاه فراخوان و به اجرا گذاشته شود .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا