اخبار

بختگان در آستانه فاجعه

مجموعه بختگان در سال 1354 به ‌عنوان تالاب بين‌المللي انتخاب شد. اين پارك با مساحت 117047 هكتار در استان فارس قرار دارد. دامنه ارتفاعي 1560 تا 2480 متر، بارندگي و دماي متوسط ساليانه 230 ميلي متر و 15 سانتيگراد، سبب اقليم خشك بياباني معتدل در اين پارك شده است. پارك ملي بختگان شامل درياچه بختگان و بخشي از اراضي كوهستاني و تپه‌هاي شمال آن است كه داخل پناهگاه حيات‌وحش بختگان قرار دارد. آب اين درياچه در مصب رودها شيرين ولي در بخش‌هاي داخلي، لب‌شور تا شوراست. درياچه بختگان با بيشينه عمق 2 متر، در سال‌هاي پرباران با درياچه طشك درياچه واحدي را به‌وجود مي‌آورد. گياهان آبزي غوطه‌ور متنوعي مثل جلبك‌ها و دياتومه‌ها با تراكمي بالا در درياچه مي‌رويند. بخش خشك پارك، رويشگاه گونه‌هاي بنه، بدام، كيكم، گز، قليا، جگن، لوئي، ني، باريچه، آويشن، درمنه، گون، خاركو و قيچ است. جزيره‌هاي درياچه، محل مناسبي براي زيست و تخم‌گذاري بسياري از پرندگان مهاجر و بومي است. همين نكته سبب شد تا پارك ملي بختگان از سوي سازمان بين‌المللي حيات پرندگان به‌عنوان يك زيستگاه با اهميت شناخته شود. برخي گونه‌هاي مهم جانوري اين پارك عبارت‌اند از: بز، پازن، قوچ و ميش، پلنگ، كاراكال، اردك، فلامينگو، گراز، گربه وحشي، پليكان سفيد، اردك بلوطي، هوبره، كركس، درنا، بوتيمار، چنگر، ماهي كپور، اردك سرسفيد، اردك مرمري، بوتيمار كوچك، حواصيل زرد، بحري، بالابان، جغد كوچك و شاهين. تنوع و تراكم فيتوپلانكتون‌ها و زئوپلانكتون‌ها در آب اين درياچه شرايط مناسبي براي ميگوي آرتيما فراهم ساخته است. متأسفانه طي سال‌هاي اخير به‌دليل عدم رعايت حق آب زيست‌محيطي و احداث سد در بالادست اين تالاب، اين زيست‌بوم بي‌نظير در آستانه فاجعه قرار گرفته به‌طوري‌كه سال گذشته هزاران فلامينگو در اين تالاب قرباني شدند.

جبهه طبيعت: ساليان درازي طول خواهد كشيد تا چنين سرمايه هايي دوباره در طبيعت بوجود آيند و البته اگر طبيعتي باقي بماند. چه حيف كه سرمايه بشر چنين از كف او مي رود…

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا