اخبار

موجودات فرازمینی و بي نیازي به آب

نتایج گزارش علمی جدیدی که به تازگی در خصوص اشکال جدیدی از حیات در فضا منتشر شده است، نشان می‌دهد که دانشمندان علوم فضا در جستجوی ارگانیسمهای جدید هوشمندی هستند که از آب استفاده نمی‌کنند.
گزارش “محدودیت های زندگی ارگانیکی درسیستم سیاره ای”که به تازگی در آمریکا منتشر شده است ، از اشکال جدیدی از حیات حمایت می کند که از آب به عنوان عنصر اساسی برای ادامه زندگی استفاده نمی کنند، بلکه مایعات دیگری مثل “آمونیاک” را مصرف می کنند.
این گزارش که از سوی شورای ملی تحقیقات با مشارکت ناسا منتشر شده، حاکی از آن است که این ارگانیسم های جدید می توانند برای رمزگذاری اطلاعات پایه از DNA یا RNA متفاوت با نمونه موجودات زمینی برخوردار باشند.
در این خصوص جان باروس، استاد اقیانوس شناسی دانشگاه سیاتل و رئیس این کمیته علمی اظهار داشت : “هدف از این تحقیق جستجوی زندگی هوشمند روی سیارات یا قمرهای دیگر است.”
کشف میکروارگانیسم هایی که در محیط های دور از دسترس زندگی می کنند جوامع علمی را با این مسئله آشنا کرد که می توان در مکان های ناشناخته هم ارگانیسم های زنده را پیدا کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا