آلبرت شوایتزر

default image

هرگز نگویید كه دیگر هیچ چیز زیبایی دردنیا وجود ندارد، همیشه چیزی هست كه شما را به شگفتی وادارد.

آلبرت شوایتزر آگوست ۲۵, ۲۰۱۶