مثل چینی

default image

اگر شاخه سبز درختی را در قلبم حفظ كنم، پرنده نغمه خوان خواهد آمد.

مثل چینی آگوست ۱۵, ۲۰۱۶