گوته

default image

درِ گنجهای اسرار طبیعت فقط به روی کسی گشوده می شود که با طبیعت همدل باشد.

گوته آگوست ۱۵, ۲۰۱۶