معرفی كتاب

گفتگو با طبیعت

طبیعت آینه ایست زنده که واقعیت درونی ما را به ما می نمایاند . نگاهی عمیق به این آینه می تواند پیام و جریان تعلیمی نهفته در دل آن را بر ما آشکار سازد.Nature

ارتباط با طبیعت می تواند یاری مان کند تا بسیاری از چیزهایی که برای بهبود و ارتقاء زندگی خود به آن نیاز داریم را بیاموزیم .

این کتاب حکایتی است از تجربه های فرا مادی نویسنده ، و چگونگی دریافت آموزه های وی از طبیعت .
گفتگو با طبیعت
نویسنده مایکل جی رودز
مترجم : شکوه عبدالهی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا