اخبار

آزار دهنده ترین صدا مال کیه؟

در ميان جانوران، رکوردار صدای ناخوشايند و آزار دهنده، حیوانی نیست جز “خر”. جالب است بدانید که پائين ترين حد آستانه شنوایی انسان 20 دسيبل(واحد اندازه گيری شدت صدا) است و بالاترین حد آن 160 دسیبل است. شدت صدای پچ پچ و درگوشی بین10 تا 20 دسيبل، صدای ماشين کوچک 70 تا 80 دسيبل، صدای ماشين باری 80 تا 90 دسيبل، صدای هواپيما هنگام کنده شدن از زمين 110 تا 130 دسيبل است. هنگاميکه شدت صدا به 85 دسيبل می رسد گوش انسان را می آزارد؛ او نباید در فضایی با صدای 90 دسيبل، بیشتر از 8 ساعت، در 100 دسيبل بيش از دو ساعت و در 110 دسيبل بيش از نيم ساعت بماند.
شدت صدای ناخوشايند خر، بالای 100 دسيبل است حالا خودتان محاسبه کنید که انسان چقدر می تواند همجواری با خر را تحمل کند!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا