اخبار

درازترين زبان دنيا متعلق به کدام جانور است؟

درازترين زبان دنيا در بين جانوران خشکي تعلق به يک نوع مورچه خواري است که در آمريکاي جنوبي زندگي مي کند. درازاي زبان اين نوع مورچه خوارها به شصت و يک سانتي متر مي رسد. مورچه خوارها به کمک زبان درازشان مي توانند تقريبا به تمامي زواياي لانه مورچه ها دسترسي داشته باشند. ولي حقيقتا بزرگترين زبان دنيا به وال آبي تعلق دارد که مساحت آن به دوازده متر مکعب مي رسد و جالبتر از اين وزن زبان وال آبي است که به دو تن  مي رسد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا