بچه يك اسب آبي (يك ساله) بعد از واقعه سونامي،

بچه يك اسب آبي (يك ساله) بعد از واقعه سونامي، يك لاك پشت ۱۰۰ ساله نر را به عنوان مادر خود مي شناسد.

Owen نام يك بچه اسب آبي با وزن ۳۰۰ كيلوگرم كه كمتر از يك سال سن دارد و بعد از سونامي توسط گروه نجات از امواج نجات پيدا كرد.او كه مادرش را در سونامي گم كرده بود , به مرور زمان به لاك پشت نر غول پيكر پارك  وابسته شد و لاك پشت را به چشم  مادر خود مي بيند.
مسئول پارك لافارگه مي گويد كه انگار لاك پشت نر غول پيكر از مادربودن براي اين بچه اسب آبي لذت مي برد.
آنها با هم غذا مي خورند , با هم مي خوابند , و اگربچه اسب آبي را از كنار لاك پشت دور كنند به شدت عصباني و خشمگين مي شود.


 

Categories: اخبار