افزايش دوباره نابودي جنگل‌هاي آمازون در برزيل

با تحليل جديدترين عکسهاي ماهواره اي مشخص شد:
افزايش دوباره نابودي جنگل‌هاي آمازون در برزيل
ايرن: نابودي جنگل‌هاي آمازون در برزيل در ماه ژوئن سرعت بيشتري گرفته و بيش از ۳۰۰ کيلومتر مربع از جنگل‌ها از بين رفته اند که نسبت به ماه گذشته با افزايشي ۱۷ درصدي روبرو بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، انستيتو ملي تحقيقات فضايي برزيل اعلام کرده بر اساس جديدترين تحليل عکس‌هاي ماهواره‌اي ۳۱۲ کيلومتر مربع از جنگل‌هاي آمازون در ماه ژوئن از بين رفته‌اند. اين افزايش در حالي بوده که در ماه مي نسبت به ماه آوريل جنگل‌زدايي کاهش يافته بود. اين اتفاق در حالي افتاده که برزيل در اجلاس تغييرات اقليمي سال ۲۰۰۹ سازمان ملل در کپنهاگ متعهد به کاهش جنگل زدايي آمازون تا ۸۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ شده بود.
برزيل پنجمين کشور بزرگ دنيا از نظر مساحت است که داراي ۳/۵ ميليون کيلومتر مربع جنگل اکثر در حوزه آمازون است که ۷/۱ ميليون کيلومتر مربع آن تحت حمايت دولتي است و باقي مناطق يا داراي مالک خصوصي بوده و يا مالک آن نامشخص است.
جنگل‌زدايي گسترده برزيل را به يکي از بزرگترين توليد‌کنندگان گازهاي گلخانه‌اي زمين تبديل کرده که اين روند در سال ۲۰۰۴ به اوج خود رسيد.

Categories: اخبار