اخبار

ورود درناي سيبري به مازندران

گونه درناي سيبري مهاجر به مازندران به يك قطعه كاهش يافت مديركل حفاظت محيط زيست استان مازندران گفت: جمعيت غربي و مهاجر درناي سيبري به فريدونكنار مازندران از هفت تا 10 قطعه سال‌هاي 75 تا 78 ‌به يك قطعه در سال‌ جاري رسيده است.  از فريدونكنار، رسول علي اشرفي‌پور پيش از ظهر امروز در حاشيه بازديد از درناي سيبري كه به تازگي به منطقه فريدونكنار مازندران آمده است، اظهار داشت: درناها داراي پنج جنس مختلف و 15 گونه هستند.
وي با اشاره به اينكه تمامي درناها به عنوان گونه‌هاي حمايت شده محسوب مي‌شوند، افزود: درناها در تمامي نقاط دنيا به جز نواحي قطبي و بخشي از آمريكاي جنوبي زندگي مي‌كنند.
اشرفي‌پور بيان داشت: برخي از درناها مانند درناي معمولي، درناي طناز از جمعيت خوبي برخوردارند اما برخي از آنها مانند درناي فرياد‌كش آمريكايي و درناي سيبري در معرض تهديد و خطر انقراض قرار دارند.
وي اضافه كرد: درناي سيبري از انواع در معرض خطر درناها و داراي سه جمعيت مستقل چين، هند و ايران هستند.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مازندران، زيستگاه زادآوري درناهاي سيبري را در نواحي شرق سيبري، نواحي غرب سيبري و مهاجران به هند و ايران دانست.
وي يادآور شد: جمعيت مركزي درناي سيبري و مهاجر به هند منقرض شده‌ و در سال‌هاي اخير گزارشي از مهاجرت درنا به هند و زيستگاه زمستاني آن در پارك كئولادو وجود ندارد.
علي اشرفي‌پور اظهار داشت: جمعيت شرقي درناي سيبري و مهاجر به درياچه پويانگ در چين جمعيت خوبي دارد، به طوري كه حدود 3 هزار قطعه برآورد شده است.
وي درباره مهاجرت اين گونه با ارزش پرنده به مازندران گفت: درناي سيبري مهاجر به ايران از زيستگاه زادآوري سيبري از مسير روسيه، قزاقستان و آذربايجان به فريدونكنار مازندران مهاجرت ‌و حدود پنج ماه از سال را با تغذيه در محدوده دامگاه‌هاي سنتي (از باران و سرخ‌رود) شهرستان فريدونكنار سپري مي‌ك ند.
وي با اشاره به اهميت اين گونه پرنده به عنوان پرنده منحصر به فرد و در معرض خطر انقراض خاطر‌ن شان كرد: پروژه‌اي بين‌المللي با استفاده از اعتبارات صندوق حمايت براي پشتيباني از اين پرنده منحصر به فرد تهيه، پيشنهاد و پس از تصويب از سال 2003 ميلادي به اجرا در آمده و در قالب انجام پروژه محدود زمستان‌گذراني درناي سيبري در منطقه مورد شناسايي قرار گرفت و به عنوان محدوده تيراندازي ممنوع تالاب بين‌المللي رامسر مصوب شد.
مديركل حفاظت محيط زيست مازندران اقداماتي مانند جذب نيروهاي محافظ هميار محيط‌بان، نصب تابلو براي شناسايي منطقه، برگزاري كلاس آموزشي براي جامعه محلي با موضوع درنا، خريد تجهيزات حفاظتي دوربين، تلسكوب، راه‌سازي جوجه درناهاي سيبري، احداث مركز پرنده‌شناسي و استفاده از خدمات مشاوران ملي و بين‌ا لمللي را از جمله اقدامات مهم براي حفاظت از درنا و زيستگاه آن برشمرد.

به نقل از : http://iren.ir/wild_life/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا