اخبار

كاهش مشاهده گيلانشاه در فارس

كاهش شمار پرنده گيلانشاه درفارس كارشناسان محيط زيست را نگران كرده است . به گزارش خبرنگار ما درحالي كه به طور معمول از نيمه پائيز به بعد بايد شاهد حضور تدريجي انواعي از گيلانشاه به خصوص گيلانشاه دم سياه در تالاب هاي استان فارس باشيم ،‌در آستانه زمستان شمار گيلانشاه هايي كه تاكنون ديده شده اند بسياركم بوده است . كاهش حضور گيلانشاه ها در تالاب هاي فارس از حدود نيمه دهه هفتاد ،‌هم زمان با خشكسالي شديد در اين استان و خشك شدن اغلب تالاب هاي منطقه آغاز شد . با اين وجود حتماً در سال هاي خشك دهه گذشته هم معمولاً تعداد گيلانشاه هايي كه ديده شده بيشتر از امسال بوده است .
از ميان انواع گيلانشاه ،‌استان فارس به ويژه زيستگاه گيلانشاه دم سياه (يا بال سفيد ) و گيلانشاه ابرو سفيد و گيلانشاه بزرگ است .
علاوه بر خشكسالي ،‌شكار بي رويه نيز يكي از عوامل كاهش تعداد گيلانشاه است . گيلانشاه در مناطق تالابي ، سواحل گلي و شني و درياچه هاي شيرين زندگي مي كند.

به نقل از : http://iren.ir/wild_life/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا