اخبار

انقراض خفاشها

هنوز مشخص نيست كه به چه دليل از تعداد خفاش‌ها كم شده اما دانشمندان اين احتمالا را دور از ذهن نمي‌دانند كه گونه‌اي سندروم موسوم به ” صداي سفيد ” نسل اين پستاندار پرنده را با خطر نابودي مواجه كرده باشد.به گفته زيست‌شناسان، چنانچه فرضيه سندروم ” صداي سفيد ” حقيقت داشته باشد بايد نسل خفاش‌ها را منقرض شده قلمداد كرد.دانشمندان شمال شرق آمريكا كه در آن منطقه از تعداد خفاش‌ها كاسته و بر شمار حشرات افزوده شده خواهان چاره‌انديشي‌هايي براي ازدياد جمعيت خفاش‌ها شده‌اند. آنان در عين حال خاطرنشان مي‌كنند كه بدون كمك و حمايت دولت براي جلوگيري از انقراض نسل خفاش‌ها كاري از پيش نمي‌توان برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا