اخبار

بلای جان فیل ها!

اگر یک موش را جلوی چشمان یک فیل بگیرید، مطمئن باشید که این حیوان بدون توجه به این موجود موذی به راه خود ادامه خواهد داد اما خدا می داند اگر فیل ها با یک زنبور عصبانی روبه رو شوند چه عکس العملی نشان خواهند داد. یک فیل ۶ تنی در حدود ۶۰ میلیون بار سنگین تر از یک زنبور آفریقایی است اما همین حیوان کوچک می تواند این حیوان عظیم الجثه را به زانو درآورد. زنبورها وزن ناچیزی دارند اما نیش شان آنها را قادر می سازد تا در مواجهه با خطر از جان خود مراقبت کنند. دانشمندانی که به مشاهده وضعیت زندگی فیل ها در کنیا پرداخته بودند، متوجه شدند فیل ها پس از شنیدن صدای ویز ویز زنبورها پا به فرار می گذارند. تنها یک گروه از ۱۸ گروه فیل هایی که مورد آزمایش قرار گرفته بودند پس از پخش شدن صدای زنبورها پا به فرار نگذاشتند. دانشمندان معتقدند این دسته از فیل ها به طور قطع هیچ تجربه یی در برخورد با زنبورها نداشته اند که هیچ واکنشی نسبت به شنیدن صدای آنها از خود نشان نداده اند. فیل ها با توجه به پوست ضخیمی که دارند به هیچ عنوان از حشرات باکی ندارند و دلیلی که آنها اینقدر از زنبورهای آفریقایی می ترسند این است که این زنبورها پس از نیش زدن ماده یی تولید می کنند که باعث جذب و حمله دیگر زنبورهایی که در اطراف هستند می شود. تصور حمله ده ها هزار زنبور به یک موجود حتی تن فیل ها را هم به لرزه می اندازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا