اخبار

توقف غير منتظره طرح بين المللي حفاظت از يوز پلنگ آسيايي

سرنوشت طرح حفاظت از يوزپلنگ آسيايي با بركناري غير منتظره هوشنگ ضيايي، مدير اين طرح از سوي مسئولان سازمان محيط زيست در هاله اي از ابهام قرار گرفت. ضيايي درباره وضعيت اين طرح گفت: طرح حفاظت از يوز در بهترين وضعيت ممكن قرار داشت و انتظار مي رفت بر اساس برنامه هاي پيش بيني شده دغدغه انقراض يوزپلنگ به پايين ترين درجه كاهش يابد، به ويژه آنكه فعاليت هاي انجام شده طي 4 سال گذشته، مجامع بين المللي را به حمايت و پشتيباني جدي از اين طرح متقاعد ساخته بود، اما اينكه وضعيت آن چه خواهد شد موضوعي است كه آينده درباره آن قضاوت خواهد كرد. وي افزود: فعاليت هاي مرتبط با طرح حفاظت از يوز تا آن اندازه سبب ارتقاي آگاهي عمومي شده كه امروز حاشيه نشينان زيستگاهها نه تنها يوز را دشمن خود نمي دانند كه در مواردي توله هاي يوزپلنگ را از شكارچيان خريداري كرده و به مسئولان محيط زيست منطقه تحويل داده اند.
آقاي ضيايي با اشاره به اينكه هم اكنون تشكل هاي متعددي با استقرار در مناطق حاشيه زيستگاه ها از جمله توران، نايبندان، طبس و بافق در تعامل با جوامع محلي مشغول آموزش، فرهنگ سازي و فعاليت هاي اجرايي براي حفظ اين گونه نادر حيات وحش هستند، خاطر نشان كرد: نتيجه تلاش دست اندركاران اين طرح سبب شده تا در ماه گذشته 16 الي20 يوزپلنگ در زيستگاههاي مختلف ديده شود كه اين نشانه افزايش جمعيت يوز است، حيواني كه تا چندي پيش در لبه انقراض قرار داشت.

جبهه طبيعت:
آقاي هوشنگ ضيايي بركنار شد كه چه كسي به جاي ايشان يوزهاي آسيايي را از انقراض نجات بدهد؟ آن هم در طرحي كه در شرف اتمام و نتيجه گيري بود؟ حيف اون همه زحمت! حيف از يوزهاي آسيايي!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا