اخبار

هزاران نهنگ و دلفین کمیاب در نزدیکی سواحل تیمور شرقی کشف شدند

محققین و دانشمندان تیمور شرقی از موسسه علوم دریایی استرالیا یک کانال عمیق دریایی در  نزدیکی سواحل تیمور شرقی یافته اند که منزلگاه بسیاری از پستانداران در معرض انقراض میباشد. درمیان این گونه ها  کشف شده نوک نهنگ و نهنگ آبی، نهنگ خلبان باله کوتاه،‌ نهنگ کله خربزه ای و  شش گونه از دولفین ها که همگی بندرت دیده میشوند،‌ مشخص شدند. در اخباری مرتبط،‌ اخیراً محققین آمریکایی  ۴۴ نهنگ صاف درمعرض انقراض را در خلیج  ” مین”  در سواحل شرقی ایالات متحده کشف کردند. باور بر این است که از این  گونه های جانوری ارزشمند فقط ۳۲۵ عدد در جهان وجود دارد.
رضا عظیمی

پایگاه آگاهی رسانی محیط زیست ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا