اخبار

تغيير آب و هوايي ،موجب نوسان دررشد گياهان آلمان شده است

دگرگوني ناگهاني آب و هوا در آلمان تا سال 2080 بيانگر اين نكته است كه از هر 5 گياه خودرو يكي از بين خواهد رفت . بر اين اساس مطالعات گسترده اي  در مركز (هولم هولتز ) مركز تحقيقات محيط زيستي (ufz) براي ازريابي پيامدهاي آب و هوايي آغاز شده است . بر اساس اين تحقيقات قرار است تا هواي متناسب براي گياهان تامين شود . به عبارتي براي گونه هاي گياهي كه در هواي سردو مرطوب رشد مي كنند هواي متناسب با فشار به آن نقطه هدايت شده و همچنين هواي مورد نياز گياهاني كه در هواي گرم و مرطوب رشد مي كنند نيز براي آنان تامين شود.
اين پژوهش در پي تغيير و دگرگوني هوا كه باعث تغيير قابل توجه در رشد گياهان شده است انجام شده . يافته هاي اين تحقيق حاكي است كه درختان گردو خيلي سريع و بي موقع به بارنشسته اند و از طرفي درختان كاج رشد ي كند و غير منتظره داشته اند.

http://iren.ir/naturalenviroment/news1/ne024.html

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا