اخبار

وز وز کردن زنبورهای بیمار

زنبورها هنگامي که بيمار مي شوند ديگر وز وز نمي کنند و مانند انسان ها تا زماني که بهبود نيافته اند، انجام کارهاي روزمره برايشان دشوار است. زنبورهاي عسل زماني که سيستم ايمني بدنشان فعال مي شود، دچار مشکلات حافظه نيز مي شوند. اين يافته ها مي تواند به بهبود تلاش ها براي نجات جمعيت روبه کاهش زنبورها کمک کند. زنبورها نيز مانند انسان ها مريض مي شوند و ظرف چند روز پس از آنکه دستگاه ايمني بدن جانور به مبارزه با ويروس يا انگل پرداخت بهبود مي يابند. محققان زنبورها را به دو گروه تقسيم کردند و به نيمي از آنها ماده اي تزريق کردند که سيستم ايمني بدنشان را تحريک مي کرد. سپس گل هاي آبي و زرد در اختيار زنبورها قرار دادند، اما فقط يک رنگ از گل ها حاوي آب قند بود. درنهايت تمام زنبورها از گلي که حاوي آب قند بود تغذيه کردند، اما زنبورهايي که سيستم ايمني بدن آنها تحريک شده بود ۱۰ درصد بيشتر از زنبورهاي گروه ديگر طول کشيد تا بتوانند گل مناسب را پيدا کنند.
اين کشف نشان مي دهد واکنش ايمني فعال هنگام بروز بيماري بر حافظه تاثير مي گذارد.

منبع: سایت پزشکان بدون مرز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا