اخبار

ابراز نگراني از تخريب منابع طبيعي شمال كشور

مدير كل منابع طبيعي استان گيلان گفت: بزرگ ترين چالش پيش روي منابع طبيعي كشور، طرح هاي دولتي است. اين نگراني وجود دارد كه باريكه اي از جنگل هاي شمال كشور با گونه هاي بي نظير دنيا در خطر نابودي قرار گيرد. رسول محمدي كه در جمع دانشجويان دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا سخن مي گفت، اعلام كرد: بي مهري هايي كه اكنون عرصه هاي منابع طبيعي با آن مواجه است، ناشي از بي برنامگي بخش دولتي است. تاسف ما هم از اين است كه اگر طرحي مي خواهد از منطقه اي عبور كند درختان بي صاحب تلقي شده و به راحتي قلع و قمع مي شوند.
به گزارش ايسنا، وي سند زنده اين بي تفاوتي را جاده ماژلان در شهرك تاريخي ماسوله عنوان كرد و افزود: متاسفانه طراحان و مجريان اين طرح زحمت مسير يابي با كمترين خسارت را به خود ندادند. بر اساس آمار اعلام شده از سوي سازمان ملل در سال 2005 ، ايران از بين 56 كشوري كه در جهان داراي جنگل هستند، رتبه 45 را در اختيار دارد. اما به لحاظ نگهداري از محيط زيست در ميان 146 كشور جهان، رتبه 132 را به خود اختصاص داده است كه اين آمار بيانگر نابودي ميراث طبيعي و منابع خدادي است.
مدير كل منابع طبيعي استان گيلان در ادمه يادآور شد: بقاي همه چيز در داشتن منابع طبيعي پويا و شاداب است. در اصل 50 قانون اساسي نيز دولت، دستگاه ها و تشكل ها موظف به صيانت و حفاظت از عرصه هاي طبيعي هستند و در اين راستا 5 مفهوم حفاظت، احيا، اصلاح، توسعه و بهره برداري مطرح شده كه حفاظت پيشتاز فعاليت هاي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور است. وي با شاره به منابع طبيعي استان گيلان و توسعه نامتوازن در بخش هاي مختلف آن گفت: بزرگ ترين مشكل در عرصه هاي منابع طبيعي گيلان، توسعه صنعتي و گردشگري است. كساني كه شعار راه اندازي واحد توليدي را سر مي دهند آيا مي توانند ادعا كنند كه جنگل واحد توليدي نيست؟ آيا انتظار مي رود كه واحد توليدي مثل جنگل و مرتع را فداي صنعت كنيم؟
محمدي در ادامه گفت: يكي از مسائل جاري در حفظ محيط زيست توريسم و اكوتوريسم است. هر اكوتوريسم به اين معناست كه با حفظ بافت منطقه بتوان درآمد زايي كرد. 90 منطقه مستعد گردشگري در گيلان شناسايي شده كه با سرمايه گذاري سرمايه گذاران، مراتع و جنگل هاي شمال مي توانند مثل چاه هاي نفت جنوب براي مردم منطقه درآمدزا باشند.
روزنامه همشهري- دوشنبه 13/12/86

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا