اخبار

بحران نخاله هاي ساختماني

آمارها بیانگر آن است که 30 تا 40 درصد گاز های گل خانه ای و 40 تا 50 درصد پسمانده های تولید شده در زمین از صنعت ساختمان است.  به نظر کارشناسان شهری با تصویب طرح جامع و ابلاغ آن پیش بینی می شود که میل به تخریب و نو سازی افزایش یافته و در نتیجه شاهد تولید بالای نخاله های ساختمانی در پایتخت باشیم. آنها می گویند: چنانچه طرحی برای ساماندهی و بازیافت نخاله های ساختمانی نداشته  نباشیم در آینده ای نه چندان دور تولید نخاله های ساختمانی نیز همچون زباله های خانگی بحران ساز می شوند.
یکی از مشکلات سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری تهران تولید روزانه حدود 40 هزار تن خاک و نخاله است. دفع این مواد علاوه بر مسائل اقتصادی باعث آلودگی های زیست محیطی نیز می شود. بنابراین بازیافت این مواد از جنبه های زیست محیطی و اقتصادی حائز اهمیت است.
بررسی ها نشان می دهد میانگین عمر مفید ساختمان ها در کشورهای جهان حدود 40 سال است.عمر ساختمان ها در ایران 30 سال برآورد شده است و با توجه به این که 25 درصد بافت شهری در کشورهای جهان فرسوده هستند ، احداث ساختمان های جدید مقدار زیادی نخاله های ساختمانی تولید خواهد کرد.بدیهی است بازیافت این نخاله های ساختمانی علاوه بر تولید مواد و انرژی ، به حفظ محیطزیست کمک خواهد کرد. کمک به حفظ محیطزیست به 2 صورت تحقیق می یابد ؛ یکی کاهش استخراج مواد اولیه از منابع طبیعی و دیگری کاهش آلودگی های ناشی از انباشت این مواد در طبیعت.
در حال حاضرميزان خاک و نخاله‌هاي توليدي در تهران پنج برابر زباله‌هاي توليدي شهر در طول شبانه‌ر وز است.
صنعت بازیافت نخاله های ساختمانی برگشت سرمایه با توجه به معیارهای کنترل هزینه ها و یارانه های دولتی و درآمد از محل فروش محصولات گوناگون در بازارهای مواد ثانویه تامین می شود.
شهر تهران و شهروندان تهراني به حکم پايتخت و پايتخت‌نشين بودن با مشکلات عديده‌اي مواجه‌اند که هر روز با توسعه و گسترش فضاي شهري بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شوند.
اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد که برخي از موضوعاتي که تا پيش از اين به عنوان مشکل مطرح نبود با توسعه رو به رشد شهر پا را از دايره يک مشکل فراتر نهاده و تبديل به يک معضل شده است.
به نظر کارشناسان شهری با تصویب طرح جامع و ابلاغ آن پیش بینی می شود که میل به تخریب و نو سازی افزایش یافته و در نتیجه شاهد تولید بالای نخاله های ساختمانی در پایتخت باشیم.این در حالی است که چنانچه طرحی برای ساماندهی و بازیافت نخاله های ساختمانی نباشیم در آینده ای نه چندان دور تولید نخاله های ساختمانی نیز همچون زباله های خانگی بحران ساز می شوند.
روياملكي

منبع: http://iren.ir/Management_crisis/news/mc017.html

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا