اخبار

پرندگان شكاري به كنواسيون حفاظت گونه هاي مهاجر افزوده شدند

معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از افزودن «پرندگان شكاري» به كنوانسيون حفاظت گونه‌هاي مهاجر (CMS) خبر داد.  دكتر دلاور نجفي با اشاره به اينكه ايران سال گذشته با تصويب مجلس شوراي اسلامي به كنوانسيون حفاظت گونه‌هاي مهاجر (CMS) ملحق شد، افزود: در آخرين جلسه اين كنوانسيون با پيشنهاد ايران، «پرندگان شكاري» وارد فهرست CMS شدند.
وي با تاكيد بر اينكه كشورهاي عربي تلاش كردند تا «پرندگان شكاري» تا سال 2011 ميلادي به اين فهرست وارد نشوند افزود: سرانجام با تلاش ايران و حمايت ساير كشورها اين گونه‌ها در فهرست حفاظت قرار گرفتند.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست به برنامه حفاظت از «هوبره» اشاره كرد و گفت: در منطقه آسيا 22 كشور خواستار برنامه‌ مشتركي براي حفاظت از «هوبره» بودند كه از سالهاي گذشته تهيه اين برنامه بر عهده كشور عربستان گذاشته شده بود ولي اقدام عملي در اين خصوص صورت نگرفته بود.
وي افزود: در جلسه آخر كنوانسيون حفاظت گونه‌هاي مهاجر (CMS)، ايران به اين امر اعتراض و اعلام كرد كه كشورهاي عربي معمولا قاچاقچيان هوبره هستند و تدوين تفاهم‌نامه توسط آنها كمكي به حفاظت از اين گونه نمي‌كند. بر اين اساس دو پيشنهاد مطرح شد كه سرانجام كشورهاي عضو موافقت كردند سه كشور ايران، عربستان و يكي از كشورهاي غيرعربي منطقه (پاكستان) تفاهم‌نامه حفاظت از «هوبره» را تدوين كنند.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه سال گذشته تفاهم نامه‌ا ي در خصوص حفاظت از پستانداران دريايي با كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس و درياي عمان تهيه شد گفت: در زمان امضاي اين تفاهم‌نامه در اسناد به جاي نام خليج‌فارس نام جعلي خليج‌عربي درج شده بود كه بر اين اساس ايران از امضاي اين تفاهم‌نامه خودداري كرد.
وي ادامه داد: امسال و در آخرين اجلاس CMS با همكاري وزارت‌خارجه در اسناد مذكور نام جعلي خليج عربي به خليج فارس تغيير پيدا كرد و مسؤولان كنوانسيون حفاظت از گونه‌هاي مهاجر پذيرفتند كه در تمام اسناد اين سازمان نام خليج‌فارس را جايگزين خليج‌عربي كنند.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از تدوين و امضاي تفاهم‌نامه‌اي در خصوص حفاظت از درناي سيبري خبر داد و گفت: بر اين اساس مقرر شد با توجه به اينكه پروژه بين‌المللي حفاظت از درناي سيبري تا سال 2009 ميلادي به پايان مي‌رسد، تفاهم‌نامه‌اي بين روسيه، قزاقستان، ايران و چين كه داراي اين گونه هستند امضا شود.
وي خاطرنشان كرد: بدين ترتيب اين تفاهم‌نامه با پيشنهاد ايران آذر ماه سال آينده در كشورمان با حضور نمايندگان سه كشور ديگر و كنوانسيون حفاظت‌ از گونه‌هاي مهاجر امضا مي‌شود.

به نقل از : http://iren.ir/wild_life/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا