اخبار

زيستگاه پرندگان مهاجر در آستانه نابودي

با خشك شدن تالاب «كجي نمكزار نهبندان» تنها زيستگاه زمستاني پرندگان مهاجر در منطقه خشك خراسان جنوبي از بين مي‌رود.
به گفته مديركل محيط زيست استان خراسان جنوبي، خشكسالي‌هاي پي‌درپي دراستاني كه حتي در شرايط عادي هم آب در آن حكم كيميا دارد، ادامه زندگي گونه‌هاي حيات وحش را با مشكل جدي مواجه كرده است، به ويژه آنكه امسال ميزان بارندگي 54 درصد كاهش داشته است. حميد صالحي براي آنكه عمق فاجعه خشكسالي و اثرات ناگوار آن را بر محيط‌زيست منطقه نشان دهد افزود: در حال حاضر از تالاب كجي نمكزارنهبندان فقط كمي رطوبت برجاي مانده است؛ تالابي كه با توجه به موقعيت منطقه از آن به‌عنوان يك پديده ياد مي‌شود و محل زمستان گذراني برخي پرندگان مهاجر از جمله حواصيل، حواصيل ارغواني، چنگر و خوتكا محسوب مي‌شود.
صالحي توضيح داد كه سال گذشته با وجود خشكسالي شماري از اين پرندگان براي گذران زمستان به اين تالاب آمده بودند. مهم‌تر از آن، سال گذشته در حاشيه اين تالاب ما شاهد زادآوري زاغ بور بوديم؛ پرنده‌اي كه زيستگاه آن منحصر به ايران و مناطق خشك كويري است.
وي با اشاره به مناطق حفاظت شده استان از جمله منطقه مظفري، درميان، آركوكرنگ و شاسكو گفت: از يك سو خشكسالي باعث نابودي مراتع استان شده و از سوي ديگر، هجوم دام به مناطق حفاظت شده، عرصه را بر حيات وحش موجود در اين مناطق تنگ كرده است تا آن جا كه ما ناگزير به علوفه رساني و آب‌رساني به گونه‌هاي جانوري دراين عرصه‌ها هستيم. اين در حالي است كه به‌دليل پراكندگي اين مناطق و امكانات محدود، تامين آب و علوفه با دشواري صورت مي‌گيرد. براي نمونه جمعيت قوچ و ميش منطقه گرميان كه 80 هزارهكتار وسعت دارد بالغ برهزار راس برآورد مي‌شود. كل وبز از ديگر گونه‌هاي شاخص حيات وحش مناطق حفاظت شده استان به شمار مي‌آيند.

منبع: همشهری انلاین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا