اخبار

واکسن گياهي در برابر سرطان

پژوهشگران يک واکسن سرطاني با پايه گياهي تهيه کرده اند که مي تواند واکنش ايمني بدن را فعال کند و براساس نوع خاص تومور يک بيمار ساخته شود. هرچند هنوز ثابت نشده است که اين واکنش ايمني براي نابود کردن سرطان کافي است، اما محققان اميدوارند اين شيوه به تهيه درماني براي دستکم برخي انواع سرطانهاي مرگبار بينجامد. اين شيوه راهي براي درمان سرطان بدون ايجاد عوارض جانبي است که دستگاه ايمني بدن فرد بيمار را براي مبارزه با سرطان هدايت مي کند.
اين شيوه سرطان را با موفقيت در موش درمان کرده است. محققان اين واکسن را بر روي ۱۶ بيمار که به تازگي به سرطان مزمن و لاعلاج لنفوم فوليکولار سلول بي مبتلا شده بودند آزمايش کردند. در هيچ يک از اين بيماران عوارض جانبي مهمي بروز نکرد و بيش از ۷۰ درصد بيماران واکنش ايمني نشان دادند.
اين اولين بار است که يک واکسن سرطان با پايه گياهي بر روي انسانها آزمايش مي شود. آزمايشهاي معدودي بر روي واکسن هاي سرطان که با سلولهاي انساني يا حيواني تهيه شده اند انجام گرفته است که نتايج مختلفي به دنبال داشته اند.
اين واکسن بر واکسن هاي تهيه شده از سلولهاي انساني يا حيواني مزايايي دارند. از جمله اينکه امکان تهيه بسيار سريعتر با هزينه بسيار پايين تر آن وجود دارد. همچنين با توجه احتمال آلودگي سلولهاي حيواني، خطر انتقال عفونت وجود ندارد. همچنين پادتن هاي توليد شده واکنش ايمني قويتري در مقايسه با پادتن هاي حاصل از سلولهاي پستانداران ايجاد مي کنند.
هر بيمار مبتلا به سرطان لنفوم هدفي بر روي سلولهاي تومور خود دارد، اما تومور هر بيمار نوع متفاوت آن هدف را دارد. يافتن هدف مناسب نيازمند همتاسازي ژنهاي گرفته شده از تومور بيمار است. اين ژنها به ويروسي که بطور طبيعي به گياه توتون حمله مي کند تزريق مي شود. اين ويروس بر روي برگهاي گياه توتون استعمال مي شود و به يک عامل توليد پروتيين تبديل مي گردد. يک هفته بعد برگها خرد مي شوند و پروتيين آن جدا شده و به بيمار تزريق مي شود.
لوي مي گويد اين فناوري خاصي است که سريع انجام مي شود و براي هر بيمار مي توان واکسن خاص او را تهيه کرد. اين واکسن مي

منبع: سایت پزشکان بدون مرز به نقل از خبرگزاري فرانسه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا