كهن ترين درخت جهان

سرو ۴۵۰۰ ساله ای با ارتفاع ۲۵ متر، دور تنه ۵/۱۱ متر و محيط ۱۸ متر يكي از عجايب خلقت شهرستان ابركوه در پهناي كوير يزد می باشد که با گذشت ۱,۶۴۲,۵۰۰ روز از عمر خود، سرسبز و شاداب ، مقاوم و استوار است.
این درخت كهنسال‌ترين درخت جهان است که دانشمندان عمر آن را تا ۸۰۰۰ سال برآورد كرده‌اند و به عنوان يك اثر طبيعي در سال ۱۳۸۲ به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كشور رسيده است.

درخت سرو ابركوه از نوع سروهاي مديترانه‌اي و بزرگترين درخت موجود زنده روي زمين است.

Categories: اخبار