اخبار

انقراض برخی از گونه‌هاي جانوري در درياي خزر

دكتر پورغلام رئيس تحقيقات اكولوژي درياي خزر، گونه‌هاي جانوري در حال انقراض درياي خزر را شامل ماهيان خاوياري شيب‌، باربوس ماهيان و سيم اعلام نمود. صيد بي‌رويه و غير مجاز، وضعيت نامناسب رودخانه‌ها و آلودگي‌هاي زيست محيطي‌، مهمترين عامل كاهش اين گونه‌هاي نادر است‌.
به گزارش واحد مركزي خبر، وی با اشاره به اجراي طرح‌هاي تحقيق و تكثير و بازسازي ذخاير برخي از گونه‌هاي نادر جانوري در درياي خزر افزود: سوف ماهي، ماهي آزاد و فك خزري نيز از گونه‌هاي در حال انقراض است.
او توليد و رهاسازي ساليانه بيش از 150 ميليون بچه ماهي سفيد، 7 ميليون بچه ماهي خاوياري و دو ميليون بچه ماهي آزاد و كپور را از کار‌هاي صورت گرفته براي جلوگيري از انقراض ماهيان درياي خزر عنوان کرد و گفت: در كميته‌هاي مشترك تحقيقاتي به كشورهاي حاشيه درياي خزر نيز درباره خطر انقراض فك خزري، هشدار داده شد.
حيوانات – همشهري آنلاين

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا