اخبار

حفاظت از پرندگان مهاجر در گرو حفظ تالاب ها

دكتر «اسماعيل كهرم» پرنده شناس برجسته كشور می گوید: بدون حفظ تالاب ها به عنوان مهمترين زيستگاه پرندگان، نمي توان از پرندگان مهاجر محافظت كرد. در سال 1971 كنوانسيون رامسر براي حفظ تالاب هاي مهم و در حال آسيب جهان و به منظور حفظ پرندگان تشكيل شد. در اين كنوانسيون دولت هاي عضو متعهد شدند كه از تالاب هايي نظير تالاب بين المللي انزلي، ميانكاله، اميركلايه و ساير پارك هاي ملي كه در اين كنوانسيون از آنها ياد شده است، حفاظت كنند.
وي، احداث جاده از داخل تالاب ها نظير ساخت جاده از داخل درياچه اروميه و كنارگذر تالاب انزلي، زهكشي ها و برداشت بي رويه ني ها را از جمله عوامل تخريب تالاب ها ذكر كرد و يادآور شد: اين عوامل موجب تنگ شدن عرصه تالاب ها براي پرندگان مهاجر شده است و استان گيلان را به دليل داشتن تالاب هاي متعدد در ميزباني از پرندگان بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: براي حفظ پرندگان در طبيعت بايد از زيستگاه آنها كه مهمترين آنها تالاب ها هستند، حفاظت كرد. مچنين پرندگان در جريان مهاجرت به ايران به داخل تالاب هاي بزرگ از قبيل تالاب بين المللي انزلي، بوجاق، تالاب گاوخوني، ميانكاله مهاجرت مي كنند و برخي در اين مناطق متوقف و برخي نيز به سوي استان هاي جنوبي تر نظير سيستان و بلوچستان پيش مي روند.
اين پرنده شناس و استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در مسير مهاجرت جهاني پرندگان، ساليانه حدود چهارميليون و 500 هزار پرنده مهاجر از مرزهاي شمالي ايران براي زمستان گذراني وارد كشور مي شوند. بررسي ها نشان مي دهد كه 80 درصد پرندگان به جاهايي مي روند كه با مادرانشان به آنجا مهاجرت كرده بودند و آنها در سفرهاي برگشتي سال هاي بعد نيز به همان مكان ها برمي گردند. در سال هاي اخير تعداد برخي از پرندگان از جمله «اردك سرسفيد» در ايران و تركيه كم شده است و اين به دليل آن است كه اين پرندگان بزرگ جثه اسير شكارچيان مي شوند.
وي با بيان اينكه وجود چند مورد از اين پرنده در سال جاري گزارش شده است، گفت: اين پرنده يك پرنده شاخص در ميان پرندگان مهاجر و بزرگ است و از جمله پرندگان جهان بشمار مي رود كه به دليل كاهش آن جزو پرندگان در حال انقراض قرار دارد.

به نقل از : http://iran.forum2u.org/aoo-i-ss-csseicae-t246.html

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا