اخبار

انقراض نیمی از گیاهان و جانوران زمین

محققان انگلیسی در بررسی های خود نشان دادند که به دلیل افزایش دمای زمین در قرن آینده بیش از ۵۰ درصد از گروه های حیوانی و گیاهی منقرض می شوند. گروهی از دانشمندان دانشگاه یورک و دانشگاه لیدز که نتایج تحقیقات خود را در مجله “شرح مباحث انجمن سلطنتی انگلیس” منتشر کرده اند، با بررسی مجموع فسیل های ثبت شده در دسترس توانستند به گونه های جانوری و گیاهی که از ۵۲۰ میلیون سال قبل تاکنون روی زمین زیسته اند دست یابند. این دانشمندان در کنار این بررسی، اطلاعات مربوط به تنوع زیستی دریایی و خشکی و داده های مرتبط با دمای زمین در دوره های مختلف را مطالعه کردند و نشان دادند که تنوع زیستی جهانی در دوره های گرم زمین به نسبت کمتر و درعوض تعداد انقراض گروه های گیاهی و جانوری بیشتر بوده است.این درحالی است که تاکنون تصور می شد در دوره های سردتر، به دلیل کاهش منابع غذایی فرایند انقراض سریعتر است.در این خصوص پیتر میهیو، سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: “نتایج بررسی های ما برای اولین نشان می دهد که آب و هوای جهانی می تواند به طور مستقیم با تغییرات حاضر در شواهد فسیلی ارتباط داشته باشد. اگر بپذیریم که در دوره های گرم شدن زمین تعداد انقراض ها افزایش می یابد، باید در قرن آینده منتظر نابودی بسیاری از گروه های جانوری و گیاهی باشیم.”به گفته این محققان، از هر پنج انقراض، چهار انقراض در دوره های افزایش گازهای گلخانه ای رخ داده است. برای مثال انقراض دایناسورها در ۶۵ میلیون سال قبل به این دلیل بوده است. بیشترین انقراض در پایان دوره زمین شناسی “پرمین” اتفاق افتاده است. این دوره یکی از گرمترین دوره های زمین شناسی بوده و باعث انقرض ۹۵ درصد از گونه های جانوری و گیاهی شده است.در این خصوص تیم بنتون از اعضای این گروه تحقیقاتی توضیح داد: “بررسی های گذشته تنها روی دوره های یخبندان متمرکز شده بودند که اغلب کوتاه مدت بودند و در مقیاس های جغرافیایی محدود بوده و گروه های کمی از ارگانیسم را دربر می گرفتند. این درحالی است که دوره های گرم شدگی طولانی مدت بوده و محدوده وسیعی از مناطق زمین را پوشش می دهند و در نتیجه باعث نابودی ارگانیسم های زیادی می شوند.”این دانشمندان در ادامه گزارش خود جدولی را ارائه کردند که براساس آن، در دوره کرتاسه در دوران سوم زمین شناسی (۶۵ میلیون سال قبل) ۱۸ درصد از خانواده های دریایی، ۴۷ درصد از گونه های دریایی و ۱۸ درصد از خانواده های مهره داران خشکزی منقرض شده اند.در پایان تریاسه (۲۱۴ – ۲۰۰ میلیون سال قبل) ۲۲ درصد از خانواده های دریایی و ۵۲ درصد از گونه های دریانی نابود شده اند. در پایان پرمین (۲۵۱ میلیون سال قبل) ۵۳ درصد از خانواده های دریایی، ۸۴ درصد از گونه های دریایی و ۷۰ درصد از تمام گونه های خشکزی منقرض شده اند.در دوره دوونین متاخر (۳۶۴ میلیون سال قبل) ۲۲ درصد از خانواده های دریایی و ۵۲ درصد از گونه های دریایی نابود شده اند.در دروه اردوویسین از دوران سیلورین (۴۳۹ میلیون سال قبل) ۲۵ درصد از خانواده های دریایی و ۶۰ درصد از گونه های دریایی منقرض شده اند.این دانشمندان پیش بینی کرده اند که در قرن آینده در حدود ۵۰ درصد از گونه های گیاهی و جانوری دریایی و خشکزی نابود می شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا