بادگلوي گوزن و گرم شدن هوا

طبق يافته‌هاي محققان نروژي، گوارش گوزنها سهم بالايي در گرم شدن زمين دارد. باد گلوي هر گوزن به طور متوسط ساليانه۱۰۰ كيلو گرم گاز گلخانه‌اي متان را وارد هوا مي‌كند.اين مقدار گاز متان در طي يكسال معادل  ۲/۱ تن گاز خطرناك co2 است.۲/۱ تن گازco2  را مي توان با مقدار گازي كه يك هواپيما در يك پرواز رفت و برگشت از اسلو به سانتيگو در هوا آزاد مي كند برابر دانست . بر طبق تحقيقات  اين دانشمندان ، هر ۱۴۰ هزار گوزن در جنگل هاي نروژ حدود ۲۴۹ هزار تن گاز co2 را ساليانه وارد هواي اين كشور مي كند.

جبهه طبيعت:
حالا تمام آلوده كنندگان محيطي را كنترل كرده‌ايم فقط مانده‌اند گوزنها كه براي زمين و لايه اوزون خطرناك شده‌اند!

Categories: اخبار