اخبار

کشف قديمي ترين پرنده

ايرن: ديرينه شناسان چيني با کشف فسيلهاي جديدي نشان دادند آرکئوپتريکس که از 150 سال قبل به عنوان قديمي ترين پرنده شناخته مي شود اولين پرنده زمين نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، 150 سال قبل فسيلهاي گونه اي از جانداران ماقبل تاريخ به نام آرکئوپتريکس در غاري واقع در باوارياي آلمان کشف شد و از آن زمان اين گونه به عنوان جد پرندگان امروزي و قديمي ترين پرنده زمين شناخته شد.
اکنون گروهي از ديرينه شناسان چيني فسيلهايي را در اين کشور کشف کردند که نشان مي دهد آرکئوپتريکس قديمي ترين پرنده نيست و تنها يکي از دايناسورهاي پرداري است که در مسير گذار دايناسورها به پرندگان بوده است.
اين فسيلهاي جديد مربوط به دايناسوري پردار به بزرگي يک مرغ است که Xiaotingia zhengi نام دارد.
Xiaotingia zhengi در حدود 155 ميليون سال در دوره ژوراسيک مي زيسته است.
با بررسي و مقايسه خصوصيات استخواني اين گونه جديد، اين ديرينه شناسان دريافتند که هم آرکئوپتريکس و هم Xiaotingia zhengi پرنده نبوده اند بلکه تنها دايناسورهاي پردار بوده اند.
اين محققان اظهار داشتند: “به اعتقاد ما هم Xiaotingia zhengi و هم آرکئوپتريکس متعلق به يک خانواده بزرگ از دايناسورها به نام Deinonychosauria هستند و بنابراين در گروه پرندگان جاي ندارند. براي مثال، هر دوي اين جانداران ماقبل تاريخ يک حفره بزرگ در جلوي چشمهاي خود داشتند. اين حفره که تنها در اين گونه ها وجود داشته در هيچ پرنده اي ديده نمي شود.”
براساس گزارش International Business Times، اين دانشمندان افزودند: “آرکئوپتريکس و Xiaotingia همانند ساير اعضاي خانواده Deinonychosauria يک خط تکاملي بسيار جالب هستند حتي اگر در اولين فازهاي توسعه خود باشند. اعضاي اين گروه يک چنگال داسي شکل بر روي انگشت دوم پاي خود داشتند که بسيار تخصصي بوده است.”
قديمي ترين پرنده
به نظر مي رسد که قديمي ترين پرنده Epidexipteryx باشد که در اندازه هاي يک کبوتر بوده و چهار پر بلند داشته است.
ديگر گونه هايي که مي توانند عنوان “قديمي ترين پرنده” را به دست آورند عبارتند از Jeholornis که در سال 2002 در چين کشف شد. اين پرنده با قدمت 120 ميليون سال به بزرگي يک بوقلمون بوده است.
پرنده ديگر Sapeornis بين 110 تا 120 ميليون سال قبل مي زيسته و در حدود 30 سانتيمتر بوده است.
جديدترين فسيل کشف شده از دايناسور پر دار


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا