اخبار

نابودي قورباغه‌ها وكاهش حجم برگها

بررسي يك جنگل باراني در كاستاريكا نشان مي‌دهد كاهش حجم برگها بر روي زمين مي‌تواند علت نابودي سريع گونه‌هاي قورباغه‌ها باشد. به نقل از پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز، تاكنون محققان علت اصلي كاهش جمعيت اين گونه دوزيست را يك عفونت قارچي مرگبار مي‌دانستند. محققان دريافتند جمعيت مارمولك‌ها هم كه در برابر اين عفونت آسيب پذير نيستند به همين ميزان كاهش يافته است.
كاهش جهاني جمعيت دوزيستان جزو مهمترين مسائل در زيست‌شناسي حفظ محيط زيست است. كشف اين نكته كه در كاهش اسرارآميز و سريع جمعيت قورباغه‌ها دخالت انسان مانند تخريب زيستگاه اين موجودات مشاهده نشده است موجبات نگراني دانشمندان را به همراه آورد.
دانشمندان يكي از مهمترين علل كاهش شمار قورباغه‌ها را قارچ   Batrachochytrium dendrobatidis‬ اعلام كردند كه براي دوزيستان مرگبار است. براساس يك مقاله كه ژانويه گذشته در مجله “نيچر” منتشر شد ،بررسي مناطق بسيار متنوع زيستي در آمريكاي مركزي و جنوبي بيانگر آن است كه تغيير اوضاع اقليمي شرايط مطلوبي براي گسترش اين قارچ فراهم آورده است. اما عامل بالقوه ديگري يعني برگ در كف جنگل‌ها نيز به عنوان عاملي در اين زمينه معرفي شد. دوزيستان شامل قورباغه، وزغ، سمندر كه ‪ ۲۵۰‬ميليون سال پيش بر روي زمين پديدار شدند با انواع مختلف زيستگاههاي آبي و خاكي سازگاري يافته‌اند، بطوري كه امروزه همه جا بجز قطب جنوب يافت مي‌شوند. دانشمندان اطلاعات مربوط به دوزيستان و جمعيت خزندگان را در لاسلوا كه يك منطقه حفاظت شده جنگل‌هاي باراني در كاستاريكا است بررسي كردند. اطلاعات بدست آمده نشان داد طي سالهاي ‪ ۱۹۷۰‬تا ‪ ۲۰۰۵‬جمعيت دوزيستان تا ‪ ۷۵‬درصد كاهش يافته است كه فرضيه نقش قارچ‌ها در نابودي قورباغه ها را تاييد مي‌كرد. با اين حال كاهش جمعيت مشابهي نيز در بين خزندگان اين منطقه كه در برابر قارچها آسيب پذير نيستند مشاهده شد. طي همين دوره اطلاعات نشان داد كاهش ‪ ۷۵‬درصدي در تراكم برگهايي كه از گياهان جنگل باراني بر زمين ريخته شده مشاهده شده است. برگ زيستگاه حياتي براي مارمورلك‌ها و دوزيستان محسوب مي‌شود و غذا و پناهگاه براي آنها فراهم مي‌آورد. محققان دانشگاه بين‌المللي فلوريدا، دانشگاه كاستاريكا، و دانشگاه ايالتي سن‌ديه‌گو مي‌گويند تغيير اوضاع جوي اين منطقه به كاهش زيستگاه مورد نياز براي حفظ اين موجودات انجاميده است. آب و هواي گرم و مرطوب طي دو دهه گذشته باعث ريزش كمتر برگ‌ها يا تجزيه برگها شده است كه اين امر تاثير منفي بر پوشش گياهي كف جنگل گذاشته است. اين تحقيق به ماهيت پيچيده كاهش جمعيت گونه‌هاي جانداران اشاره دارد. هر نوع تغييري كه بر يك گونه تاثير بگذارد مي‌تواند آن موجود را ضعيف كند و در برابر بيماري و ساير عوامل آسيب پذيرتر نمايد. محيط طبيعت آسيب پذيري زيادي در برابر تغييرات دمايي دارد.

منبع: سلامت نیوز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا