اخبار

توليد صدايي مشابه نت‌هاي موسيقي

دانشمندان موفق به ثبت صداهايي در خارج از محدوده شنوايي انسان شده‌اند كه به طور مداوم در جو ستاره خورشيد توليد مي‌شوند. مطالعه جديدي ارائه شد كه ن مي‌دهد ميدانهاي مغناطيسي حلقه‌اي شكل خورشيد حامل امواج صوتي هستند كه اين امواج صداهايي مشابه صداهاي توليد شده در ساز گيتار و يا ارگ كليسا ايجاد مي‌كنند. البته صداهاي ياد شده داراي فركانسي بسيار پايين در حدود هزارم هرتز هستند. محدوده شنوايي انسان بين ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۰‬هزار هرتز است. در اين مطالعه محققان مركز تحقيقات فيزيك خورشيدي در دانشگاه “شفيلد” اطلاعات جمع آوري شده با چند سفينه كاوشگر ستاره خورشيد و نيز اطلاعات حاصل از مدلهاي نظري فرايندهاي خورشيدي را با يكديگر تركيب كردند و متوجه شدند انفجارهاي رخ داده در سطح خورشيد سبب پيدايش نوعي امواج آكوستيك مي‌شود. به گفته محققان، اين امواج در ميان ميدانهاي مغناطيسي حلقوي ستاره خورشيد گرفتار مي‌شوند و به عقب و جلو مي‌روند كه اين پديده درست مشابه به لرزش در آوردن سيم گيتار و توليد نت‌هاي موسيقي از طريق آن است. امواج صوتي مذكور داراي انرژي بسيار زيادي هستند كه با سرعتي بين ‪۷۲‬ هزار تا ‪ ۱۴۴‬هزار كيلومتر در ساعت در جو خورشيد حركت مي‌كنند. به عبارت ساده‌تر، انفجارهاي خورشيدي سبب ايجاد لرزش در ميدانهاي مغناطيسي خورشيد مي‌شوند كه اين لرزش نيز خود سبب ايجاد امواج آكوستيك، مشابه نتهاي گيتار يا ارگ بادي مي‌شود. هر كدام از اين نتها حدود يك ساعت در جو خورشيد طنين انداز شده و سپس كم كم خاموش مي‌شوند. به گفته محققان دانشگاه شفيلد، امواج صوتي تازه كشف شده مي‌تواند دليل حرارت بسيار زياد ميدانهاي مغناطيسي حلقوي شكل خورشيد را توضيح دهد. در حالي كه سطح ستاره خورشيد داراي دمايي در حدود ‪ ۵‬هزار و ‪۵۳۸‬ درجه سانتيگراد است، ميدانهاي مغناطيسي موجود در جو خورشيد داراي دمايي در حدود ‪ ۵‬ميليون درجه سانتيگراد هستند. منبع اصلي حرارت خورشيد يعني واكنشهاي گداخت هسته‌اي، درون ستاره خورشيد رخ مي‌دهند و به همين دليل انتظار مي‌رود حرارت سطح خورشيد از جو آن بيشتر باشد، اما در عمل عكس اين مطلب مشاهده مي‌شود و دانشمندان انگليسي عقيده دارند حرارت بسيار زياد جو خورشيد با ميدانهاي مغناطيسي اين ستاره و امواج صوتي موجود در اين ميدانها در ارتباط است و تحقيقات بيشتر در آينده به روشن شدن اين موضوع كمك خواهد كرد.

منبع: سلامت نیوز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا