اخبار

سوسکی که سفیدترین موجود جهان شد

دانشمندان اعلام كردند بدن يك سوسك داراي سفيدترين رنگي است كه تاكنون در طبيعت مشاهده شده و با استفاده از كشف جديد مي‌توان رنگهاي سفيدي ساخت و با لايه بسيار نازكي از آنها سطح اجسام را كاملا سفيد كرد.به نقل از سايت اينترنتي “لايو ساينس”، سر، بدن و پاهاي نوعي سوسك موسوم به “سيفوكيلوسCyphochilus كه به عنوان آفت مزارع نيشكر در جنوب شرقي آسيا شناخته مي‌شود، از چندين لايه پولك بسيار نازك پوشيده شده كه رنگ اين پولكها از رنگ شير خوراكي، دندان و بسياري مواد سفيد رنگ ديگر موجود در طبيعت، سفيدتر است. اين پولكها فوق‌العاده نازك هستند و ضخامت آنها حدود نصف ضخامت يك گلبول قرمز انسان است. تمامي رنگهاي سفيد ساخته شده توسط بشر به گونه‌اي هستند كه براي سفيد كرن سطح يك جسم توسط آنها، ضخامت لايه رنگ مورد استفاده بايد دست كم 100برابر ضخامت اين پولكهاي سفيد رنگ در سوسك مذكور باشد. به گفته “پيت ووكوسيك” محقق فيزيك نور در دانشگاه “اكستر” لندن، با استفاده از كشف جديد شايد روشهاي ساخت كاغذهاي سفيد، مواد سفيدكننده دندانها و حتي ميزان روشنايي لامپها و نمايشگرها در آينده متحول شود.
اغلب رنگهاي سطح بدن جانداران مختلف معمولا در اثر وجود رنگدانه‌ها ايجاد مي‌شوند. اين رنگدانه‌ها به طور مثال همانند آنچه در بالهاي رنگي پروانه‌ها رخ مي‌دهد، در پي تابيده شدن نور به آنها، طول موجهاي مشخصي از نور را جذب و طول موجهاي مشخص ديگري را بازتاب مي‌كنند و سبب ايجاد رنگهاي معيني براي بيننده مي‌شوند. در برخي موارد ديگر از ايجاد رنگها در طبيعت نيز ساختارهاي بسيار ريزي از مواد دخيل هستند كه سبب مي‌شوند در نور بازتاب شده از سطحشان برخي طول موجهاي نور تقويت و برخي طول موجهاي ديگر تضعيف شوند كه اين پديده نيز سبب پيدايش رنگهاي متنوع مي‌شود.
“ووكوسيك” و همكارانش در اين مطالعه ساختارهاي بوجود آورنده رنگ سفيد در طبيعت را جستجو كردند. به گفته اين محقق، يك جسم براي ايجاد رنگ سفيد بايد بتواند تمامي طول موجهاي نور مريي را به صورت تصادفي و همزمان از سطح خود بازتاب كند تا تركيب اين طول موجها كه هر يك داراي يك رنگ هستند، سبب ايجاد رنگ سفيد از ديد بيننده شود. اين محقق در جستجوي حيوانات سفيد رنگ موجود در طبيعت از موتورهاي جستجوي اينترنتي استفاده كرد و متوجه شد سوسكهاي “سيفوچيلوس” داراي سفيدي كم‌نظيري هستند. وي با استفاده از ميكروسكوپهاي الكتروني پولكهاي بدن اين سوسك را بررسي كرد و متوجه شد اين پولكها در سطح ميكروسكوپي داراي ساختارهاي ميله مانندي هستند كه اين ميله‌ها به صورت تصادفي در جهات و زاويه‌هاي مختلف قرار گرفته‌اند اما ابعاد آنها و نيز فاصله آنها از يكديگر داراي تعادل دقيقي است.
اين ساختار سبب بازتاب گسترده تمامي طول موجهاي نور تابيده شده بدان مي‌شود و بدين ترتيب حتي سطح بسيار نازكي از اين ساختار، بسيار سفيد و روشن به نظر مي‌رسد. گزارشي از كشف اخير در شماره هفته گذشته نشريه “ساينس” منتشر شده‌است.

منبع: سلامت نیوز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا