مرگ پیرترین اورانگوتان جهان

باغ وحش میامی در فلوریدای آمریکا اعلام کرد، یک اورانگوتان سوماترایی که تصور میرفت پیرترین نمونه حیوان در جهان باشد، شنبه ۲۹ دسامبر برابر ۹ دی ماه درگذشت.
اورانگوتان پیر که در جزیره سوماترای اندونزی متولد شده بود، در سال ۱۹۸۳ از باغ وحشی در هلند به میامی منتقل شد و از آن هنگام تا لحظه مرگ در میامی به سر میبرده است. قرار است چند روز آینده برای تعیین علت اصلی مرگ، بر روی اورانگوتان پیر کالبدشکافی انجام شود. ۵۷ سال از عمر این اورانگوتان می گذشت در حالیکه طول عمر معمول اورانگوتانهای سوماترایی ۴۰ تا ۵۰ سال است.

Categories: اخبار