اخبار

گوسفندان و سرما

در زمستانهاي سخت و سرد، جثه گوسفندان بزرگتر مي‌شود و تعداد آنها افزايش مي‌يابد و به عكس در زمستانهاي ملايم‌تر، جثه گوسفندان كوچكتر و جمعيت آنها كاسته مي‌شود.
ميان جثه حيوانات و تعداد آنها ارتباط نزديكي وجود دارد. هنگامي كه تعداد گوسفندان داراي جثه بزرگ در جمعيت آنها افزايش مي‌يابد، تعداد كل گوسفندان نيز بيشتر مي‌شود كه اين احتمالا به دليل توانايي بالاتر گوسفندان بزرگ در زمينه توليد مثل است.
اين مطلب نشان مي‌دهد تغييرات محيط زيست تا چه ميزان بر تكامل و نيز اكولوژي حيوانات تاثير گذار است.
حال سئوال من این است که برای حفظ این محیط زیست چه باید کرد؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا