اخبار

کلاغ و خاکسپاری مرده

کلاغ از فهميده ترين پرندگان است و ويژگيهايی دارد که آن‌ را از ديگر پرندگان جدا می کند، از مهمترين آنها يکی اينکه حجم مغز آن نسبت به بدنش نسبت به ساير پرندگان بزرگتر است، و ديگر اينکه مرده خود را بخاک می سپارد. وقتی کسی از کلاغها می ميرد، کلاغ ديگر با منقار و چنگالهای خود گور می‌کند و پس از آن بالهای کلاغ مرده را گرد می کند و به کنار بدن آن می آورد(همانگونه که ما با مرده خود می کنيم)، و پس از آن مرده را با احترام بلند می کند و در گور خود می گذارد و بعد روی آن خاک می ريزد. حتی کلاغی که گناهی می کند و در دادگاه کلاغان گناهکار حساب شده و به اعدام محکوم می شود و او را با منقارهای خود می‌کشند نيز توسط يکی از کلاغها برای خاکسپاری برده می شود و به همان ترتيب به خاک سپرده می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا