آخرين ركود ماهي كپور

ماهي كپور ركورد دار بزرگترين ماهي دنيا شد. ماهیگیران تایلندی بزرگترین ماهی کپور دنیا را صید کردند.دو ماهیگیر جوان تایلندی که قصد امتحان کردن قلاب ماهیگیری جدیدشان را داشتند در رودخانه “سام لان” بزرگترین ماهی کپور دنیا را صید کردند.این ماهی که ۱۱۷ کیلوگرم وزن دارد بزرگترین ماهی کپور در دنیاست که تا به حال صید شده است. رکورد ماهی کپور قبلی بسیار کمتر از این ماهی و نزدیک ۴۰ کیلوگرم بوده است.

Categories: اخبار