اخبار

ارتباط شايعه برکناري رئيس محيط زيست با پالايشگاه بهشهر

وي با تکذيب شايعه برکناري يا استعفاي خانم دکتر واعظ جوادي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادعا کرد تلويحاً به وي اعلام شده است که اگر با راه اندازي پالايشگاه بهشهر در حاشيه تالاب ميانکاله موافقت کند سوگلي دولت خواهد شد و در غير اين صورت منتظر خبر برکناري خود باشد .
از آقايان “ه” و “ج ” و نيز يک مقام به عنوان افرادي در دولت که به شدت پيگير راه اندازي پالايشگاه بهشهر هستند نام برده مي شود.
اين مقام آگاه اشاره کرد به رغم اين فشارها قصدي براي استعفا ندارند و با توجه به گسترش شايعات مربوط به برکناري طي روزهاي اخير به وي اطمينان داده شده است که رئيس جمهوري از وي حمايت کرده و تصميمي براي برکناري او ندارد.
اين مقام آگاه درپاسخ به اين سوال که گفته مي شود مسائلي حقوقي مرتبط با همسر خانم واعظ جوادي عامل اصلي مطرح شدن موضوع برکناري اوبوده است اشاره کرد که آن ماجراي حقوقي مربوط به دوسال پيش بوده و پرونده مرتبط کاملاً مختومه شده است ، مضاف بر آنکه در حال حاضر همسر خانم واعظ جوادي هيچگونه ارتباط شغلي با سازمان حفاظت محيط زيست ندارد و مطرح شدن يک پرونده کاملاً مختومه مرتبط با دوسال پيش در شرايط حاضر ،‌کاملاً نشان مي دهد که فشار بر خانم واعظ جوادي عاملي کاملاً فرامتني داشته و مرتبط با شايعه ذکر شده نيست .

انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا