اخبار

رئيس سازمان جنگل‌ها كناره‌گيري مي‌كند

برخي منابع داخلي از كناره‌گيري رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع به دليل اختلاف نظر وي با وزير جهاد كشاورزي خبر دادند. گرچه بررسي‌ها حكايت از قطعي‌بودن موضوع كناره‌گيري وي عمدتا به دليل مسائل پيش‌آمده در ماجراي تخريب جنگل لاكان رشت و پاره‌اي مسائل پس از آن دارد اما اين خبر هنوز از سوي دفتر خداكرم جلالي تاييد يا تكذيب نشده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد پس از ماجراي تخريب بخشي از جنگل لاكان رشت به بهانه احداث كارخانه پتروشيمي، رئيس سازمان جنگل‌ها عليه اين اقدام موضع‌گيري كرد تا آنجا كه طي بازديدي كه از اين منطقه داشت، آن را فاجعه‌اي ملي خواند با اين همه كوشيد از يك سو از مصالح سازمان متبوع خود دفاع كند و از سوي ديگر، تنش‌هاي موجود ميان اين سازمان با وزارت جهاد را مديريت كند.
با اين همه شايعه تغيير مديريت سازمان جنگل‌ها و مراتع از همان روزها در بين محافل غيررسمي مطرح شد اما قطعي‌شدن كناره‌گيري رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع حاكي از آن است كه ديدگاه‌هاي وي براي ادامه همكاري، از سوي وزارت جهاد كشاورزي تامين نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا