اخبار

از خود گذشتگي شامپانزه‌ها

محققان در آلمان دريافته‌اند كه شامپانزه‌ها داراي قدرت از خودگذشتگي هستند.
به گزارش ايسنا، از خود گذشتگي به معني كمك كردن به ديگران بدون هيچ انتظار دريافت پاداش، تا پيش از اين گمان مي‌شد كه يك رفتار منحصر به فرد در انسان باشد، اما در مطالعات اخير مشخص شده است كه شامپانزه‌ها به طور مكرر به كساني كه ظاهرا تلاش مي كنند به تكه چوبي كه در داخل قفس اين حيوان قرار دارد، دسترسي پيدا كنند، كمك مي‌كند.

شامپانزه‌ها حتي به كساني هم كه به آنها غذا نمي‌دهند، به طور خود انگيخته كمك مي‌كنند كه به تكه چوب داخل قفس اين حيوانات دسترسي پيدا كنند.
اين آزمايش در بين 35 شامپانزه در اوگاندا صورت گرفته است.
متخصصان مي گويند از خود گذشتگي يك عامل كليدي براي رشد جوامع متمدن و پيشرفته است و اگر چه اين توان از خود گذشتگي در بسياري از گونه‌هاي جانداران مشاهده شده است، اما اين مورد اخير يك نمونه خاص است چرا كه نشان مي دهد يك گونه از جانداران مي تواند اين رابطه را با گونه اي متفاوت برقرار كند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا