اخبار

صدور مجوز صيد پرندگان در لنگرود آغاز شد

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست لنگرود از آغاز صدور مجوز شكار و صيد پرندگان پس از سه سال ممنوعيت در اين شهرستان خبر داد.  محمد رضا برجي در لنگرود افزود:‌اين مجوز فقط براي دارندگان تفنگ هاي ساچمه زني است .  وي با اشاره به زمان و ساعت صيد اظهار داشت :‌شكارچيان روزهاي پنج شنبه و جمعه هر هفته از اذان مغرب تا اذان صبح مجاز به شكار هستند .
برجي ادامه داد :‌شكارچيان هر بار مي توانند فقط چهار قطعه پرنده كه جزو گونه هاي غير حمايتي هستند را شكار كنند .
وي در خصوصي چگونگي شناسايي پرندگان حمايتي به صيادان تصريح كرد: به منظور معرفي گونه هاي حمايتي و نيز معرفي قوانين شكار به شكارچيان به هنگام صدور پروانه يك بسته راهنماي شكارچيان شامل سي دي تصويري از پرندگان حفاظت شده ، قواعد و قوانين و تخلف هاي شكار نيز در اختيار شكارچيان قرار مي گيرد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست لنگرود مدت اعتبار پروانه هاي صادر شده شكار پرندگان را دو ماه اعلام كرد.
برجي بيان داشت : طي اين مدت در صورت عدم بروز مشكل از طرف شكارچيان ، مدت پروانه آنان تمديد مي شود.
وي خاطر نشان كرد:‌در دو روز نخست فروش پروانه شكار ، حدود 300برگ پروانه شكار در لنگرود فروخته شد.

به نقل از : http://iren.ir/wild_life/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا