اخبار

اداره محيط زيست آذربايجان شرقي پروانه عادي شكار صادر مي كند

مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي گفت: اداره محيط زيست آذربايجان شرقي پروانه عادي شكار صادر مي‌كند. به نقل از روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي، بيوك رئيسي با اعلام دو ماه مدت اعتبار هر پروانه افزود: شكارچيان مجاز مي‌توانند با اخذ پروانه شكار، صرفا در مناطق و شكارگاه‌هاي آزاد استان نسبت به شكار پرندگان غير حمايت شده از قبيل كبك، كبوتر، تيهو، سار و قمري فقط در روزهاي پنج‌شنبه و جمعه هر هفته اقدام كنند.
وي تعداد مجاز شكار براي هر سفر شكار را چهار قطعه پرنده و در ساعات قانوني اعلام كرد و افزود: دارندگان تفنگ‌هاي بادي 5/5 نيز در صورت داشتن دفترچه شناسايي شكارچيان مي‌توانند با اخذ پروانه صرفا به شكار پرندگان راسته گنجشك سانان و داركوب سانان برابر مقررات اقدام كنند.
رئيسي گفت: صدور پروانه به اتباع خارجي (مقيم يا غير مقيم) متقاضي پروانه شكار ، صرفا از طريق سازمان حفاظت محيط زيست كشور صورت خواهد گرفت.
مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي، ضمن در خواست از شكارچيان به رعايت ضوابط و مقررات صيد و شكار تاكيد كرد: در صورتي كه بنابر مقتضياتي از قبيل حفظ نسل پرندگان، مسائل بهداشتي و ساير ملاحظات زيست محيطي تغييرات يا ممنوعيت‌هايي در ضوابط فوق‌الذكر به عمل آيد دارندگان پروانه شكار متعهد به اجراي آن خواهند بود.

به نقل از : http://iren.ir/wild_life/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا