اخبار

حرف زدن گیاه با انسان‌

حرف زدن انسان‌ها با گیاهان تاثیر مثبتی در رشد آنها دارد اما دانشمندان سیستمی را به وجود آورده‌اند که قادر است نشانه‌های ارتباطی ناقد گیاهان را درک کند و بدین وسیله کشاورز را از وضعیت سلامت گیاه آگاه کند.

 

 این سیستم به وسیله‌ی یک دوربین مادون قرمز تمام تاج پوششی گیاه را زیر نظر گرفته و به وسیله‌ حسگر‌های مختلف وضعیت های گوناگون گیاه را بیان می‌کند به طور مثال یکی از حسگر‌ها، زمانی را که گیاهان بسیار داغ می‌شوند را نشان می‌دهد و حسگر دیگر تشعشعات کلروفیلی را مشخص می‌کند و بدین وسیله سرعت جذب انرژی توسط گیاه و موقعیت کنونی فتوسنتز را اعلام می‌کند و به طور کلی از سلامت و وضعیت گیاه خبر می‌دهد.
 
به گفته‌ی این محققان، قلب این سیستم، نرم افزاری است که در آن به کار رفته است و اطلاعات را از گیاه گرفته و این فرصت را برای کشاورز به وجود می‌آورد تا زمان مناسب برای دادن آب مواد مغذی و آفت کش‌ها به گیاه را بداند و گیاه مرغوب تری به  ثمر برساند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا