اخبار

آيا ميداني كه …

زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد.
موشهای صحرایی چنان سریع تكثیر می‌شوند كه در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یك میلیون فرزند داشته باشند.
جنین بعد از هفته هفدهم میتواند خواب ببیند.


گربه و سگ هر كدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه.
روباه‌ها همه چیز را خاكستری میبینند.
اسب‌ها در مقابل گاز اشك آور مصون اند.
زرافه ایستاده وضع حمل می‌كند و نوزادش از فاصله 180 سانتی متری به زمین می‌افتد.
در سیاره مشتری 1300 كره زمین جای می‌گیرد.
85% گیاهان در اقیانوس‌ها رشد میكنند.
سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت 200 كیلومتر در ساعت پرواز کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا