آیا میدانی که …

زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد.
موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر می‌شوند که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند.
جنین بعد از هفته هفدهم میتواند خواب ببیند.


گربه و سگ هر کدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه.
روباه‌ها همه چیز را خاکستری میبینند.
اسب‌ها در مقابل گاز اشک آور مصون اند.
زرافه ایستاده وضع حمل می‌کند و نوزادش از فاصله ۱۸۰ سانتی متری به زمین می‌افتد.
در سیاره مشتری ۱۳۰۰ کره زمین جای می‌گیرد.
۸۵% گیاهان در اقیانوس‌ها رشد میکنند.
سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز کند.

دسته‌بندی‌ها: اخبار

2s دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

آدرس ایمیل شما در هیچ‌جا منتشر نخواهد شد.