اخبار

کشف عملکرد ياخته‌هاي عصبي در چشم

پژوهشگران آلماني براي اولين بار نشان دادند ياخته‌هاي عصبي در چشم كه نسبت به جهت‌يابي مغناطيسي حساس هستند از طريق يك مسير مغزي مخصوص به ناحيه جلويي مغز كه مسئول بينايي است مرتبط مي‌شود. دانشمندان سالها پيش در مطالعات رفتاري ثابت كردند پرندگان از يك قطب نما مغناطيسي داخلي براي پيمودن سفرهاي ساليانه حماسي خود بهره مي‌گيرند. اما نحوه عملكرد اين سامانه تاكنون ناشناخته مانده بود.
در تحقيقات جديد دومينيك هايرز و همكارانش از دانشگاه اولدنبرگ در آلمان سازوكار اين سامانه را در سطح آناتومي عصبي بررسي كردند كه مشخص شد راز اين توانايي در چشم پرندگان نهفته است.
مولكولهاي حساس به مغناطيس در چشم كه ‪ cryptochromes‬ ناميده مي‌شوند ظاهرا گيرنده‌هاي نوري را بسته به جهت‌يابي ميدان مغناطيسي تحريك مي‌كنند.
اين امر بيانگر آن است كه پرندگان مهاجر ميدان مغناطيسي را به شكل الگوي ديداري درك مي‌كنند. احتمالا اين الگو به صورت سايه يا نقطه نوري در ديد طبيعي پرنده قرار مي‌گيرد. اين يافته‌ها براساس مطالعات آزمايشگاهي بر روي يك گونه پرنده مهاجر موسوم به سسك باغي (‪ (Garden Warbler‬است. نتايج اين مطالعه در “‪”Public Library of Science journal PLoS ONE‬ منتشر شده است.
در اين مطالعه سسك باغي آلماني و روسي به اسارت گرفته شد و الگوهاي عصبي آنها بررسي شد كه در اين بررسي ارتباط مستقيم عملكردي بين سلولهاي شبكيه و ناحيه جلويي مغز بدست آمد. سسك باغي كه تعداد آنها در سراسر جهان ‪ ۱۰‬ميليون قطعه برآورد مي‌شود در شمال اروپا زادو ولد مي‌كند و زمستان را در آفريقا به سر مي‌آورد.

منبع: سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا