اخبار

دشت مغان در انتظار صداي زنگوله بالها

با فرارسيدن زمستان، كارشناسان محيط زيست در انتظار مهاجرت زنگوله بالها به دشت مغان هستند. كاهش شمار اين پرنده در چند سال گذشته نگراني هايي را درباره وضعيت آن در ايران ايجاد كرده است . با توجه به بارندگي مناسب پائيز گذشته انتظار مي رود امسال شمار زنگوله بالها دست كم نسبت به پارسال بيشتر باشد . اگر چه سال گذشته نيز هشدار داده شد كه اگر شرايط حفاظت به ويژه در شرق دشت مغان بهتر نشود ، امكان تهي شدن طبيعت ايران از اين پرنده زيبا وجود دارد. زنگوله بال يك گونه هوبره است كه در ايران بيشتر در خراسان شمالي ، گلستان و دشت مغان ديده مي شود . از آن جهت به آن  زنگوله بال مي گويند كه به هنگام به هم زدن بالهايش صدايي سوت مانند شنيده مي شود . زنگوله بالها بيشتر براي زمستان گذراني به ايران مي آيند و اگر چه در شمار گونه هاي حمايت شده است ، اما صيد غير مجاز آن به شدت رواج دارد.

منبع: http://iren.ir/wild_life/news/wlo18.html

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا