اخبار

سرطان و «گيسوي پري دريايي»

دانشمندان موفق شده اند از يك جلبك سمي دريايي موسوم به “گيسوي پري دريايي” ماده جديدي تهيه كنند كه در درمان سرطان بسيار موثر است.
اين جلبك سبزرنگ كه نام علمي آن، “سوموسيس تيناميدا” است، در آبهاي جنوب اقيانوس آرام زندگي مي كند و دانشمندان معتقدند تركيب شيميايي آن از نظر ساختاري منحصر به فرد و در درمان سرطان بسيار موثر است .
به گزارش ايسنا، پژوهشگراني به مديريت دنيس كارسون استاد پزشكي و مدير مركز جان مورز و ربه‌كا در دانشگاه كاليفرنياي امريكا در مورد ويژگيهاي جلبك يادشده مطالعات علمي مي كنند، نتايج بررسيهاي خود را هفته جاري در نشريه «مجموعه مقالات فرهنگستان ملي علوم» منتشر خواهند كرد.
به گفته پژوهشگران، «سوموسيس‌تيناميدآ» در سواحل فيجي در اقيانوس آرام يافت شده است و تركيب آن تاثيري مستقيم روي تكثير سلولي تومورهاي سرطاني دارد.
بر اساس اين گزارش، دانشمندان موافق شده اند پس از شناسايي جلبك مذكور، بررسيهاي آزمايشگاهي روي آن انجام داده و سپس آن را به درون بدن موجود زنده منتقل كنند تا از نتايج فعاليت آن آگاه شوند.
اين پژوهشگران دريافتند «سوموسيس‌تيناميدآ» مانع از فرايند شكل‌گيري رگهاي خوني جديد تغذيه‌كننده تومورها مي‌شود و روي تكثير سلولهاي سرطاني نيز تاثير مستقيم دارد

جبهه طبيعت:
نيست در دايره يك نقطه خلاف از كم و بيش
كه من اين مساله، بي چون و چرا مي بينم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا