اخبار

برخي پستانداران زير آب هم قادر به بوييدن هستند

تحقيقات جديد دانشمندان نشان مي‌دهد برخي پستانداران از قبيل انواعي از موشهاي كور و موشهاي پوزه بلند مي‌توانند در زير آب بوي اجسام را به كمك بيني خود احساس كنند.به نقل از سايت اينترنتي “نيوساينتيست”، دانشمندان با كمك تصويربرداري با دوربينهاي سريع از حركات اين پستانداران در زير آب متوجه شدند آنها آب را به صورت سريع و متناوب از بيني خود به داخل كشيده و به بيرون مي‌دهند و با اين عمل درست همانگونه كه پستانداران در هوا بوي اجسام را حس مي‌كنند، در زير آب بو كشيده و به دنبال غذا مي‌گردند. محققان دانشگاه “وندربيلت” در “نشوايل” واقع در “تنسي”، در مشاهدات خود از نوعي پستاندار به نام “موش كور بيني ستاره‌اي”Candyluracristata‬ متوجه شدند اين حيوان هنگام شنا در زير آب حبابهاي زيادي از بيني خود خارج مي‌كند. مشاهده اين رفتار پستانداران ياد شده با استفاده از دوربينهاي با قابليت تصوير-برداري سريع نشان داد آنها بين ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬بار در ثانيه هوا را از بيني خود در آب به صورت حباب خارج كرده و سپس همان حبابها را دوباره به داخل بيني خود مي‌كشند كه اين درست مشابه سرعت دم و بازدم موشهاي معمولي در هنگامي است كه روي زمين با تعقيب بويي خاص به دنبال غذا مي‌روند. محققان اين دانشگاه اجسام مختلفي از قبيل كرم خاكي و تكه‌هاي ماهي را در آزمايشگاه زير آب قرار دادند و متوجه شدند اين پستاندار با همين روش بوي غذا را زير آب حس كرده و آن را پيدا مي‌كند. به گفته محققان اين دانشگاه، احتمالا مولكولهاي بوي مواد مختلف در زير آب وارد حبابهايي مي‌شوند كه اين حيوان از بيني خود خارج مي‌كند و هنگامي كه حيوان حبابها را دوباره به داخل بيني مي‌كشد، بوي اجسام را زير آب حس مي‌كند. به گفته “كنث كاتانيا” زيست‌شناس اين دانشگاه، موشهاي كور بينايي ضعيفي دارند و توانايي بو كشيدن در زير آب آنها را در يافتن غذا ياري مي‌كند. اين دانشمندان همين آزمايشها را براي موشهاي پوزه بلندPalustris‬ ‪ Sorex‬ تكرار كردند و متوجه شدند اين حيوانات نيز با دم و بازدم سريع حبابها در زير آب قادر به شناسايي بوي غذا هستند. “كاتانيا” با توجه به نتايج اين آزمايشها اعلام كرد كه احتمالا بسياري از پستانداران نيمه‌آبزي قادر به تشخيص بو در زير آب هستند. اين درحالي است كه پستانداران كاملا آبزي نظير دلفينها و نهنگها احتمالا قادر به بوكشيدن در زير آب نيستند و حتي نتايج يك مطالعه در گذشته نشان داده‌است كه برخي نهنگها در مغز خود سلولهاي پردازش اطلاعات بويايي ندارند.

منبع: سلامت نیوز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا